Germany, Brandenburg, 14979 Großbeeren
+49 33701 745986
info@schubel-it.de

FRITZ=21Box 7590 Zustandsinformationen

FRITZ=21Box 7590 Zustandsinformationen

This is a multi-part message in MIME format.

–==AVM_Fritz_Box==multipart/mixed==0==
Content-Type: multipart/related;
boundary=“==AVM_Fritz_Box==multipart/related==1==“

–==AVM_Fritz_Box==multipart/related==1==
Content-Type: text/html; charset=“utf-8″
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-ID:

FRITZ=21Box 7590 Zustandsinformationen

Ihre t=C3=A4gliche FRITZ=21Box Verbindungs=C3=BCbersicht vom 08=2E02=2E202=
2
Zur Service-Seite
Zu den FRITZ=21Box-Einstellungen: https://0pjf8euux3umo764=2Emyfritz=2Enet
Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ=21Box 7590 automatisch verfasst=2E Sie =
enth=C3=A4lt aktuelle Informationen zur Nutzung Ihrer FRITZ=21Box=2E
Heimnetz=C3=BCbersicht
Die folgenden Netzwerkger=C3=A4te sind aktuell mit Ihrer FRITZ=21Box verbu=
nden=2E
Name IP-Adresse Verbindungsart Update
5dde7075-3569-48b7-9597-28d39e2d779a 192=2E168=2E1=2E64 WLAN
64-da-a0-05-9f-d8-dns-ldh-rule 192=2E168=2E1=2E136 WLAN
64-da-a0-05-fb-09-dns-ldh-rule 192=2E168=2E1=2E173 WLAN
64-da-a0-09-84-70-dns-ldh-rule 192=2E168=2E1=2E153 WLAN
Apple-TV2 192=2E168=2E1=2E46 WLAN
Aura-WSD-3BE2 192=2E168=2E1=2E147 WLAN
Aussenkamera Powerline
Dachgeschoss LAN 1
Diskstation 192=2E168=2E1=2E63 LAN 1
Gartenhaus Powerline
HPLaserJet 192=2E168=2E1=2E95 LAN 1
Kinderzimmer 192=2E168=2E1=2E85 LAN 1
Kinderzimmer Powerline
LG–webOS-TV-OLED65CX9LA 192=2E168=2E1=2E116 WLAN
LaCie-5big 192=2E168=2E1=2E47 LAN 1
PC-192-168-1-101 192=2E168=2E1=2E101 LAN
PC-192-168-1-131 192=2E168=2E1=2E131 WLAN
PC-192-168-1-152 192=2E168=2E1=2E152 WLAN
PC-192-168-1-160 192=2E168=2E1=2E160 WLAN
PC-192-168-1-161 192=2E168=2E1=2E161 WLAN
PC-192-168-1-174 192=2E168=2E1=2E174 LAN
PC-192-168-1-32 192=2E168=2E1=2E32 LAN
PC-192-168-1-81 192=2E168=2E1=2E81 WAN
Plex-Media-Server–QNAP-453BE 192=2E168=2E1=2E189 LAN 1
Plex-Media-Server–QNAP-NAS 192=2E168=2E1=2E30 LAN 1
Roomba-31B5C41080517760 192=2E168=2E1=2E170 WLAN
SIEMENS-TI909701HC-68A40E0379D4 192=2E168=2E1=2E105 WLAN
SamsungPrinter 192=2E168=2E1=2E38 LAN 1
Terrasse Powerline
VacuumRobot 192=2E168=2E1=2E48 WLAN
VacuumRobot 192=2E168=2E1=2E198 WLAN
WDMyCloud 192=2E168=2E1=2E118 LAN 1
a38f16cc-e6a7-1686-c832-d88a24324001 192=2E168=2E1=2E123 WLAN
amazon-7abd771ac 192=2E168=2E1=2E192 WLAN
amazon-c401a3840 192=2E168=2E1=2E134 WLAN
amazon-d4ba9e3ca 192=2E168=2E1=2E91 WLAN
andreass-airport-express 192=2E168=2E1=2E51 WLAN
iPad-von-Madelaine 192=2E168=2E1=2E25 WLAN
iPhone-3GS 192=2E168=2E1=2E165 LAN 1
iPhone1nAndreas 192=2E168=2E1=2E145 WLAN
tado 192=2E168=2E1=2E29 LAN 1
wlan0 192=2E168=2E1=2E107 WLAN
WLAN Mesh
Die folgenden Netzwerkger=C3=A4te sind aktuell im WLAN Mesh Ihrer FRITZ=21=
Box eingebunden=2E
Name IP-Adresse Verbindungsart Update
fritz=2Erepeater 192=2E168=2E1=2E120 WLAN
fritz=2Erepeater 192=2E168=2E1=2E171 WLAN
fritz=2Erepeater 192=2E168=2E1=2E113 WLAN
Anrufliste
In der Anrufliste werden alle Telefonate erfasst, die mit FRITZ=21Box am 0=
8=2E02=2E2022 gef=C3=BChrt wurden=2E
Bitte beachten Sie: Diese Anrufliste kann von der exakten Abrechnung Ihrer=
Telefonieanbieter abweichen=2E
>=7C ausgehende Anrufe <=7C eingehende Anrufe =3D=7C eingehende Anrufe in Abwesenheit x=7C abgewiesene Anrufe
=

Datum Name Rufnummer Nebenstelle Eigene Rufnummer Dauer
<=7C 08=2E02=2E2022 19:07

J=C3=BCrgen Kr=C3=BCg=
er
0308175324 FritzFon C6 Privat 3 Min
<=7C 08=2E02=2E2022 18:06

Karin Schubel 033708915850 FritzFon C6 Privat 6 Min
Internettelefonie Sprach=C3=BCbertragung
Diese Tabelle zeigt Detailinformationen zur Sprach=C3=BCbertragung bei der=
Internettelefonie=2E
>=7C  Senderichtung <=7C  Empfangsrichtung
Datum Rufnummer Sprach=C3=BCbertragung
Dauer (*) Gegenstelle Kodierung Pakete (**) Verloren Verz=C3=B6gerung Jitter Burst Sonstiges
Eigene Rufnummer: +493370174333  (100 %)
08=2E02=2E2022 18:06 +4933708915850=40arcor=2Ede >=7C G=2E711 17493 (-) 31 ms 0 ms Secure
0:07 217=2E0=2E2=2E38 <=7C G=2E711 17695 (-) 31 ms 3 ms 0 ms (0 %)
08=2E02=2E2022 19:07 +49308175324=40tel=2Et-online=2Ede >=7C G=2E711 7866 (-) 0 ms Secure
0:03 217=2E0=2E2=2E38 <=7C G=2E711 8029 (-) 3 ms 0 ms (0 %)
(*) Anzeige der Dauer in =5Bhh:mm=5D, in Klammern steht bei ausgehenden Rufen =
die Zeit in =5Bms=5D, die f=C3=BCr den Verbindungsaufbau ben=C3=B6tigt wur=
de=2E
(**) Stillenerkennung=2E
Online-Z=C3=A4hler
FRITZ=21Box erfasst die Online-Zeit und das verbrauchte Online-Datenvolume=
n=2E
Bitte beachten Sie: Dieser Online-Z=C3=A4hler kann von der exakten Abrechn=
ung Ihres Internetanbieters abweichen=2E
 Zeitraum Online-Zeit Datenvolumen Verbindungen
(hh:mm) gesamt gesendet empfangen Anzahl
Gestern 24:00 48=2E57 GB 4=2E50 GB 44=2E07 GB 2
Aktuelle Woche 48:02 94=2E85 GB 6=2E71 GB 88=2E13 GB 3
Letzte Woche 167:55 281=2E18 GB 36=2E05 GB 245=2E14 GB 8
Aktueller Monat 191:57 340=2E26 GB 38=2E93 GB 301=2E32 GB 10
Vormonat 743:53 1=2E49 TB 147=2E90 GB 1=2E34 TB 33
DSL Detailinformation
DSL-Vermittlungsstelle: Broadcom 12=2E3=2E86
DSL-Version: 1=2E180=2E131=2E76

DSL:
aktiv seit 2 Tagen, 15 Stunden, 47 Minuten
Aktuelle Datenrate: 292023 kbit/s (Empfangsrichtung) 46719 kbit/s (Senderichtung)
Leitungsd=C3=A4mpfung: 5 dB (Empfangsrichtung) 2 dB (Senderichtung)
St=C3=B6rabstandsmarge: 10 dB (Empfangsrichtung) 10 dB (Senderichtung)
Leitungskapazit=C3=A4t auf der Leitung physikalisch maximal m=C3=B6gliche =C3=9Cbertragungsrate
DSLAM-Datenrate Max=2E gr=C3=B6=C3=9Fte m=C3=B6gliche =C3=9Cbertragungsrate an der DSL-Vermittlun=
gsstelle
aktuelle Datenrate tats=C3=A4chlich eingestellte =C3=9Cbertragungsrate mit der Daten auf der =
Leitung =C3=BCbertragen werden
aktuelle Auslastung wieviel der aktuellen Datenrate f=C3=BCr die =C3=9Cbertragung von Daten ge=
nutzt wird
BER Bitfehlerrate
Nr=2E Datum Ereignis
1 08=2E02=2E22 02:01:20 Internetverbindung wurde getrennt=2E
2 08=2E02=2E22 02:01:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt=2E IP-Adresse: 217=2E247=
=2E21=2E88, DNS-Server: 217=2E237=2E151=2E51 und 217=2E237=2E149=2E205, Ga=
teway: 62=2E155=2E240=2E110, Breitband-PoP: ZOSJ01
3 08=2E02=2E22 02:59:04 Internetverbindung wurde getrennt=2E
4 08=2E02=2E22 02:59:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt=2E IP-Adresse: 217=2E247=
=2E8=2E186, DNS-Server: 217=2E237=2E151=2E51 und 217=2E237=2E149=2E205, Ga=
teway: 62=2E155=2E240=2E110, Breitband-PoP: ZOSJ01
Ereignisse
Folgende Ereignisse wurden von Ihrer FRITZ=21Box am 08=2E02=2E2022 erfasst=
=2E
Datum Ereignis
08=2E02=2E22 23:59:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:59:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:59:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:59:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:56:04 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 23:55:58 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 23:55:43 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 23:54:50 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 23:54:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 23:54:22 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 23:53:42 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 23:53:14 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 23:52:38 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 23:52:16 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 23:49:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:49:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:49:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:49:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:47:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 23:45:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 23:43:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 23:42:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 23:39:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 23:39:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 23:39:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:39:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:39:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:39:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E =5B2 Meldungen=
seit 08=2E02=2E22 23:38:07=5D
08=2E02=2E22 23:38:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:35:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 23:29:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:29:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:27:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 23:19:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:14:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 23:14:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandw=
echsel zur verbesserten Daten=C3=BCbertragung, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 23:14:00 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=
=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 23:09:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 23:09:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:59:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:59:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:57:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:49:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 22:49:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 22:48:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:48:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:40:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:40:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=
=2E
08=2E02=2E22 22:39:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:39:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:39:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:39:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:38:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:38:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:38:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:38:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:38:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:38:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:37:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:37:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:37:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:37:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:36:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:36:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=
=2E
08=2E02=2E22 22:36:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:36:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:35:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:35:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:35:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:35:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:34:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:34:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:34:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:34:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:33:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:33:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:33:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:33:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:32:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:32:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:32:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:32:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:31:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:31:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:31:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:31:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:30:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:30:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:30:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:30:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:30:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:29:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:29:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:29:18 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:29:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:29:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:28:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:28:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:28:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:28:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:28:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:28:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:28:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:28:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:27:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:27:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:27:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:27:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:26:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:25:51 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:25:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:25:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:25:23 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:25:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:25:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 22:21:26 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 22:21:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 22:21:08 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 22:21:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:20:25 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:20:12 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 22:19:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:18:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:18:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:14:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 22:14:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 22:14:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 22:14:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 22:14:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 22:09:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:09:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 22:08:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:08:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 22:05:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 22:00:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:59:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:59:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:59:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:59:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:58:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:58:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:53:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35=
:40:A6:7E:ED=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 21:49:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:49:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:48:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:48:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:48:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:47:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 21:44:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 21:44:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 21:44:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 21:39:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=
=2E
08=2E02=2E22 21:39:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:38:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:38:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:28:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:28:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:25:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 21:25:10 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 21:23:39 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 21:23:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 21:20:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 21:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:18:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:18:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:17:54 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 21:17:44 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 21:14:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 21:14:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 21:14:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 21:13:54 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 21:13:54 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 21:13:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-104, IP 192=2E168=2E1=2E104, MAC 24:4B:03:38:B8:AF=2E
08=2E02=2E22 21:12:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 21:09:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:09:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 21:08:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 21:08:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:58:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:57:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:49:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:49:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:48:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 20:47:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:47:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:44:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 20:39:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:39:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:37:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:37:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:29:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:27:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:27:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:20:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 20:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:17:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:17:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:14:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 20:09:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:09:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 20:07:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 20:07:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:59:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:57:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:57:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:50:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 19:50:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:49:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:49:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:48:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:47:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:47:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:47:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:46:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:37:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:37:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:30:41 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:30:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E =5B2 Meldungen s=
eit 08=2E02=2E22 19:29:42=5D
08=2E02=2E22 19:29:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:28:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 19:28:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:27:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:27:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:25:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:25:35 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:25:21 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 19:25:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Verbindun=
gsaufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:25:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:25:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-104, IP 192=2E168=2E1=2E104, MAC 24:4B:03:38:B8:AF=2E
08=2E02=2E22 19:24:43 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 19:23:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:23:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 19:22:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E=
1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E =5B2 Meldungen seit 08=2E02=2E22 19:21:2=
2=5D
08=2E02=2E22 19:21:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 19:18:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 19:17:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:17:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:16:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 19:07:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 19:07:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:56:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:56:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:46:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 18:46:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 18:46:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:46:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 18:46:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:46:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:36:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:36:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:34:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 18:26:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:26:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:18:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 18:18:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 18:18:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 18:16:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 18:16:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:16:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:06:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 18:06:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:56:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:56:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:46:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:46:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:36:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:36:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:28:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 17:28:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 17:28:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 17:26:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:26:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:17:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 17:17:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 17:16:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:16:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:11:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
B8-5F-98-D6-1B-19, IP —, MAC B8:5F:98:D6:1B:19=2E
08=2E02=2E22 17:11:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:11:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Die erneu=
te Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=
=C3=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MA=
C-Adresse: AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:10:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:09:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:06:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 17:06:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:06:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:06:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:05:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:05:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 17:04:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:04:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E =5B2 Meldungen=
seit 08=2E02=2E22 17:04:53=5D
08=2E02=2E22 17:04:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:04:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 17:04:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:=
00:BF:66:B4:6E=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 17:03:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E =5B2 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 17:01:56=5D
08=2E02=2E22 17:01:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:01:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 17:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 17:01:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 17:01:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 17:01:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 17:01:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 17:01:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 17:01:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-BA-9B-CB-B9-B9-8A, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:8A=2E
08=2E02=2E22 17:01:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 17:01:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-BA-9B-CB-B9-B9-8A, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:8A=2E
08=2E02=2E22 17:00:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 16:59:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E =5B3 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 16:59:31=5D
08=2E02=2E22 16:59:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 16:59:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 16:59:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E =5B2 Meldu=
ngen seit 08=2E02=2E22 16:59:26=5D
08=2E02=2E22 16:59:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Die erneute=
Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=
=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-A=
dresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:19 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:07 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-=
1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:59:01 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E=
168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:58:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 16:58:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 16:58:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:57:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 16:55:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:55:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:55:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, andreass-airport-express=
, IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:54:47 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler=2E MAC-=
Adresse: 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:54:33 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), andreass-airport-express, IP 1=
92=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:54:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:54:11 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), ca356604-a7fc-4a3e-8d41-7c3edf=
bc3bb2, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:53:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 16:53:15 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, andreass-airport-express=
, IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:52:59 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler=2E MAC-=
Adresse: 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:52:31 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), MBPvonMadelaine, IP 192=2E168=
=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:52:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:52:28 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), andreass-airport-express, IP 1=
92=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:51:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 10 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlte=
n Kanal 124 (Frequenz 5=2E620 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf be=
vorrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 16:51:07 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, ca356604-a7=
fc-4a3e-8d41-7c3edfbc3bb2, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E=

08=2E02=2E22 16:50:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), ca356604-a7fc-4a3e-8d41-7c3edf=
bc3bb2, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:50:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 16:50:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 16:50:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-35, IP 192=2E168=2E1=2E35, MAC 38:F9=
:D3:89:D8:76=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 16:50:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=
=2E
08=2E02=2E22 16:50:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 16:50:49 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:49 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 16:50:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 16:50:47 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, andreass-airport-express=
, IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:50:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:=
DF:0B:74:8F:8D=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 16:50:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 16:50:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:33 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, MBPvonMadelaine, IP 192=
=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:50:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:50:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:50:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-35, IP 192=2E168=2E1=2E35, MAC 38:F9:D3:89:D8:76=2E
08=2E02=2E22 16:50:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 16:50:31 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, ca356604-a7fc-4a3e-8d41-=
7c3edfbc3bb2, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:50:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:50:25 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=
=2E168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 16:50:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:50:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:23 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-163, IP 192=2E=
168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), andreass-airport-express, IP 192=
=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 16:50:21 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=2E=
1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-163, IP 192=2E168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 16:50:20 Eine sehr starke St=C3=B6rquelle wurde auf Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 GHz)=
erkannt, automatischer Kanalwechsel ausgef=C3=BChrt=2E
08=2E02=2E22 16:48:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:47:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:47:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:45:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:45:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:45:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:35:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:35:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:35:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 16:35:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 16:34:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 16:34:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 16:27:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 16:27:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 16:25:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 16:25:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 16:25:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:25:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:22:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:20:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:15:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:15:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:10:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 16:10:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E =5B2 Meldungen=
seit 08=2E02=2E22 16:10:51=5D
08=2E02=2E22 16:10:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 16:09:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-192-168-1-35, IP 192=2E168=2E1=2E35, MAC 38:F9:D3:89:D8:76=2E
08=2E02=2E22 16:09:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 16:09:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 16:08:55 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:07:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 16:06:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:06:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 16:05:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:05:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:05:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 16:04:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:04:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:04:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-79, IP 192=2E168=2E1=2E79, MAC 64:B0:A6:EA:A4:99=2E
08=2E02=2E22 16:04:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 15:59:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 15:58:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 15:58:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 15:55:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:55:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:45:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:45:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:38:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 15:38:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 15:35:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:35:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:28:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
72 Mbit/s, PC-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=
=2E
08=2E02=2E22 15:28:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 15:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:25:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:15:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:15:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:10:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 15:08:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 15:07:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 15:05:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:04:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 15:04:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:=
83:4F:8E:2C:61=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 15:03:41 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E=
168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 15:03:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 15:03:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 15:02:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 15:02:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 15:02:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Authentifiz=
ierungsfehler=2E MAC-Adresse: 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 15:02:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 15:00:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 15:00:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 15:00:09 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:47 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=
=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 14:59:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:59:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=
=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:55:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:54:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:54:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:44:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:44:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:38:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:38:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:38:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:38:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:35:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E=

08=2E02=2E22 14:34:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Verbindun=
gsaufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:34:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:34:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:34:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 14:32:51 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 14:32:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:32:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:32:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:32:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:32:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kana=
l 100 (Frequenz 5=2E500 GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 116 (F=
requenz 5=2E580 GHz)=2E
08=2E02=2E22 14:32:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebun=
g (5 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-=
Ger=C3=A4te werden daher unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 14:26:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 14:24:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:24:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:18:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:17:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:17:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:17:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:17:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=
=2E
08=2E02=2E22 14:17:00 WLAN-Ger=C3=A4t wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandw=
echsel zur verbesserten Daten=C3=BCbertragung, MBPvonMadelaine, IP 192=2E1=
68=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 14:16:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E=

08=2E02=2E22 14:16:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:16:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 14:16:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 14:16:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 14:16:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 14:16:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 14:16:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 14:16:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 14:15:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 14:14:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:14:33 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndre=
as, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:14:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:14:09 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, andreass-airport-express, =
IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 14:14:07 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 14:14:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=
=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E1=
68=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), MBPvonMadelaine, IP 192=2E168=2E=
1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=2E=
1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), andreass-airport-express, IP 192=
=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 14:14:01 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 =
GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 14:13:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 14:13:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 14:13:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:43 WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (5 GHz) zur Optimieru=
ng der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-Ger=C3=A4te werden dahe=
r unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 14:13:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 14:13:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 14:13:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 14:13:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E =5B2 Meldungen seit 08=2E02=2E22 14:13:36=5D
08=2E02=2E22 14:13:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 14:13:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 14:13:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 14:13:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 14:08:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:04:34 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:04:34 WLAN-Ger=C3=A4t Anmeldung gescheitert (5 GHz): ung=C3=BCltiger WLAN-Schl=C3=
=BCssel=2E MAC-Adresse: DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:04:34 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungsaufbau fehlgeschlagen=2E=
MAC-Adresse: DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:04:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:04:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 14:03:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 14:01:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E =5B2 Meldungen sei=
t 08=2E02=2E22 13:58:36=5D
08=2E02=2E22 13:58:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 13:57:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E =5B2 Meldung=
en seit 08=2E02=2E22 13:57:00=5D
08=2E02=2E22 13:57:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 13:55:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 13:54:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E=

08=2E02=2E22 13:54:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:54:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:52:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen wurden nicht=
ge=C3=A4ndert, weiter aktiv auf Kanal 100 (Frequenz 5=2E500 GHz)=2E
08=2E02=2E22 13:51:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 13:51:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebun=
g (5 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-=
Ger=C3=A4te werden daher unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 13:47:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44=
:18:84:AA:B2=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 13:44:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:44:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:43:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 13:41:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 13:39:16 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 13:37:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 13:37:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E=

08=2E02=2E22 13:37:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 13:37:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 13:37:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 13:37:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 13:36:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 13:36:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 13:36:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 13:35:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E=
1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 13:35:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 13:34:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Die erneute=
Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=
=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-A=
dresse: E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 13:34:59 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Die erneute Anmeldung ist aufgrund=
aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=BCtzte Anmeldungen von=
WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-Adresse: 96:42:7F:BA:9A:=
A5=2E
08=2E02=2E22 13:34:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:34:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 13:34:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 13:34:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 13:34:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:34:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:34:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 13:34:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:34:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-36, IP 192=2E168=2E1=2E36, MAC DC:A9:04:97:75:42=2E
08=2E02=2E22 13:34:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 13:34:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 13:33:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:33:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 13:33:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 13:33:55 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, MBPvonMadelaine, IP 192=2E=
168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 13:33:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 13:33:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 13:33:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 13:33:51 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E=
168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:33:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:33:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 13:33:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 13:33:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E =5B2 Meldungen seit 08=2E02=2E22 13:33:49=5D
08=2E02=2E22 13:33:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 13:33:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:=
83:4F:8E:2C:61=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 13:32:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 13:30:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 13:28:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:28:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:28:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 13:28:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 13:28:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 13:28:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:28:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:28:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Die erneu=
te Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=
=C3=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MA=
C-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:57 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:57 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Die erneute Anmeldung ist aufgru=
nd aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=BCtzte Anmeldungen v=
on WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2=
C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:27:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 13:26:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 13:24:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:24:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:13:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:13:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:05:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 13:05:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 13:03:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:03:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 13:00:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 13:00:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E =5B2 Meldungen=
seit 08=2E02=2E22 12:59:15=5D
08=2E02=2E22 12:59:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:58:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:58:15 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:58:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:58:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:55:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:55:25 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Verbindungsaufbau fehlgeschlagen=
=2E MAC-Adresse: 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:55:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:55:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:55:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E =5B2 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 12:54:54=5D
08=2E02=2E22 12:54:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:53:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:53:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:52:12 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:48:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E =5B2 Meldungen=
seit 08=2E02=2E22 12:44:09=5D
08=2E02=2E22 12:44:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:43:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:43:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:40:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:39:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E =5B3 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 12:38:06=5D
08=2E02=2E22 12:39:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E =5B2 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 12:38:06=5D
08=2E02=2E22 12:34:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 12:34:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 12:33:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:33:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:23:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:23:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:15:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-192-168-1-36, IP 192=2E168=2E1=2E36, MAC DC:A9:04:97:75:42=2E
08=2E02=2E22 12:13:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:13:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:04:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 12:03:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 12:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:53:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:53:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:48:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 11:48:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 11:43:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:43:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:33:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:33:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:22:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:22:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:12:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:12:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:02:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 11:02:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:59:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:59:14 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), VacuumRobot, IP 192=2E168=2E1=
=2E48, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:55:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 10:55:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 10:53:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-139, IP 192=2E168=2E1=2E139, MAC 3C:06:30:39:56:F2=2E
08=2E02=2E22 10:53:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:53:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandw=
echsel zur verbesserten Daten=C3=BCbertragung, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:52:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=
=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:52:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:52:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:49:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:49:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:=
00:BF:66:B4:6E=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 10:48:13 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=
=2E168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:48:13 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler=2E MAC-=
Adresse: 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:48:11 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=
=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:47:09 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 96 Mbit/s, PC-192-168-1-152, IP 192=
=2E168=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 10:47:07 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-152, IP 192=2E=
168=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 10:46:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:46:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:46:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:46:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:46:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 10:46:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:46:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Die erneu=
te Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=
=C3=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MA=
C-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 10:45:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 10:45:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:45:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 10:44:57 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:49 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=
=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 10:44:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:41 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 10:44:15 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=
=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:44:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:44:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:44:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 10:44:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:43:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), =
144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:6=
1=2E
08=2E02=2E22 10:43:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Verbindun=
gsaufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:43:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:43:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E =5B2 Meldungen s=
eit 08=2E02=2E22 10:43:35=5D
08=2E02=2E22 10:43:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:43:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Verbindungs=
aufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:43:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:43:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:42:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:42:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:32:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:32:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:29:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=
=2E
08=2E02=2E22 10:25:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 86=
6 Mbit/s, PC-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E=

08=2E02=2E22 10:25:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:25:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:25:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:24:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:24:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:24:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:23:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:23:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:23:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:23:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:22:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:22:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:22:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:22:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:22:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 10:22:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:22:43 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:22:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 10:22:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:22:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:22:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:21:49 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, andreass-airport-express, =
IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 10:21:49 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:21:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:21:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:21:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 10:21:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), andreass-airport-express, IP 192=
=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 =
GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:21:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:21:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:21:30 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E =5B2 Meldungen seit 08=2E02=2E22 10:21:29=5D
08=2E02=2E22 10:21:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 36 (Freque=
nz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:21:29 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), VacuumRobot, IP 192=2E168=2E1=
=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:21:23 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen wurden nicht ge=C3=A4ndert, weiter =
aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:21:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:21:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:21:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:21:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:21:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:21:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:21:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:20:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 10:20:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:20:57 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:20:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:20:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:20:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:20:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:19:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:19:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 10:19:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:19:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 144 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 10:19:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-BA-9B-CB-B9-B9-88, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:88=2E
08=2E02=2E22 10:19:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 10:19:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:19:33 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-161, IP 192=2E168=
=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:19:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 10:19:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-136, IP 192=2E168=2E1=2E136, MAC 64:DA:A0:05:9F:D8=2E
08=2E02=2E22 10:19:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 10:19:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:19:26 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 216 Mbit/s, P=
C-EE-CE-1E-13-0B-7F, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 10:19:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 216 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 10:19:25 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, PC-192-168-1-161, IP 192=
=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:19:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:19:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-153, IP 192=2E168=2E1=2E153, MAC 64:DA:A0:09:84:70=2E
08=2E02=2E22 10:19:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 10:19:23 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:19:23 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, VacuumRobot, IP 192=2E168=
=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:19:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:19:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 10:19:22 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, andreass-airport-express, =
IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 10:19:22 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, VacuumRobot, IP 192=2E168=
=2E1=2E48, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-136, IP 192=2E168=2E1=2E136, MAC 64:DA:A0:05:9F:D8=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-BA-9=
B-CB-B9-B9-88, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:88=2E
08=2E02=2E22 10:19:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 6 (Frequen=
z 2=2E437 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:19:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 288 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:D0=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 6 (Frequen=
z 2=2E437 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=
=2E168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 288 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPad-von-Andreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E70, MAC C2:51:EC:20:1A:D8=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), andreass-airport-express, IP 192=
=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=2E=
1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 10:19:17 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 =
GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 36 (Frequenz 5=2E180 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:19:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 10:19:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:19:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:19:11 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, Roomba-31B5C41080517760, =
IP 192=2E168=2E1=2E170, MAC C0:E4:34:8C:FA:DE=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-153, IP 192=2E168=2E1=2E153, MAC 64:DA:A0:09:84:70=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-EE-C=
E-1E-13-0B-7F, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 10:19:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 6 (Frequen=
z 2=2E437 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 96 Mbit/s, PC-192-168-1-152, IP 192=
=2E168=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=
=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-152, IP 192=2E168=
=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), Roomba-31B5C41080517760, IP 19=
2=2E168=2E1=2E170, MAC C0:E4:34:8C:FA:DE=2E
08=2E02=2E22 10:19:09 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2=2E437 G=
Hz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:18:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:18:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D Eine sehr starke St=C3=B6rquelle wurde auf Kanal 10=
0 (Frequenz 5=2E500 GHz) erkannt, automatischer Kanalwechsel ausgef=C3=BCh=
rt=2E
08=2E02=2E22 10:18:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:18:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:18:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:18:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:18:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:18:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:18:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:18:31 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:17:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:14:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:12:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:12:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:12:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:09:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:08:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:08:10 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:08:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:06:39 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:05:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:05:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:05:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 10 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlte=
n Kanal 116 (Frequenz 5=2E580 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf be=
vorrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:05:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 10 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlte=
n Kanal 116 (Frequenz 5=2E580 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf be=
vorrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:04:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:04:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:04:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:04:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:04:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 10:04:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 10:03:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:03:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:03:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 10:03:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:03:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 10:03:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:03:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:03:04 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 10:02:56 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Die erneute=
Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=
=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-A=
dresse: E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 10:02:55 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (5 GHz): Die erneute Anmeldung ist aufgrund=
aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=C3=BCtzte Anmeldungen von=
WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MAC-Adresse: 96:42:7F:BA:9A:=
A5=2E
08=2E02=2E22 10:02:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:02:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 10:02:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 10:02:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:02:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:01:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Die erneu=
te Anmeldung ist aufgrund aktiver "Unterst=C3=BCtzung f=C3=BCr gesch=
=C3=BCtzte Anmeldungen von WLAN-Ger=C3=A4ten (PMF)" gescheitert=2E MA=
C-Adresse: AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:01:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:01:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:01:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 60 (Freque=
nz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 10:00:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 10:00:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 10 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlte=
n Kanal 116 (Frequenz 5=2E580 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf be=
vorrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 10:00:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 10:00:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 866 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 10:00:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
BA-9B-CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 09:59:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 09:59:20 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E =5B2 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 09:59:17=5D
08=2E02=2E22 09:59:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 09:59:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 09:59:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 09:59:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1300 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 09:59:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-EE-CE-1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 09:59:00 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndre=
as, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 09:58:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:=
00:BF:66:B4:6E=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 09:57:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 09:57:49 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1733 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 09:57:48 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 1733 Mbit/s, PC-1=
92-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:CF=2E
08=2E02=2E22 09:57:14 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-von-Andr=
eas, IP 192=2E168=2E1=2E70, MAC C2:51:EC:20:1A:D8=2E
08=2E02=2E22 09:56:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D 5-GHz-Band f=C3=BCr 1 Min=2E auf dem gew=C3=A4hlten=
Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz) nicht nutzbar wegen Pr=C3=BCfung auf bevo=
rrechtigten Nutzer (z=2EB=2ERADAR)=2E
08=2E02=2E22 09:56:42 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 300 Mbit/s, andreass-airport-express, =
IP 192=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 09:56:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 09:56:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 09:56:38 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 09:56:36 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=2E=
1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 09:56:36 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), andreass-airport-express, IP 192=
=2E168=2E1=2E51, MAC 90:84:0D:EA:C2:57=2E
08=2E02=2E22 09:56:36 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 64 (Frequenz 5=2E320 =
GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 60 (Frequenz 5=2E300 GHz)=2E
08=2E02=2E22 09:56:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 09:56:30 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPhone1nAnd=
reas, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebun=
g (5 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-=
Ger=C3=A4te werden daher unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-36, IP 192=2E168=2E1=2E36, MAC DC:A9:04:97:75:42=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebun=
g (5 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-=
Ger=C3=A4te werden daher unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-36, IP 192=2E168=2E1=2E36, MAC DC:A9:04:97:75:42=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-134, IP 192=2E168=2E1=2E134, MAC 68:9A:87:C9:FE:41=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-46, IP 192=2E168=2E1=2E46, MAC 08:66:98:9F:E1:0B=2E
08=2E02=2E22 09:56:29 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, iPad-von-An=
dreas, IP 192=2E168=2E1=2E70, MAC C2:51:EC:20:1A:D8=2E
08=2E02=2E22 09:56:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-BA-9B-=
CB-B9-B9-89, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:89=2E
08=2E02=2E22 09:56:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 09:56:18 WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (5 GHz) zur Optimieru=
ng der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-Ger=C3=A4te werden dahe=
r unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 09:56:18 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=2E=
1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A5=2E
08=2E02=2E22 09:56:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-EE-CE-=
1E-13-0B-80, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:80=2E
08=2E02=2E22 09:56:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 64 (Freque=
nz 5=2E320 GHz)=2E =5B2 Meldungen seit 08=2E02=2E22 09:56:17=5D
08=2E02=2E22 09:56:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 64 (Freque=
nz 5=2E320 GHz)=2E
08=2E02=2E22 09:52:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:52:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:42:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:42:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:32:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:31:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:21:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:21:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:12:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:12:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:08:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 09:08:30 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 09:08:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 09:02:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:02:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 09:02:00 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPad-von-Andreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E70, MAC C2:51:EC:20:1A:D8=2E
08=2E02=2E22 09:00:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 09:00:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:59:28 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:59:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 08:58:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:58:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:56:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 08:54:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Verbindun=
gsaufbau fehlgeschlagen=2E MAC-Adresse: AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:54:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E =5B3 Meld=
ungen seit 08=2E02=2E22 08:53:34=5D
08=2E02=2E22 08:54:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:53:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:52:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:52:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:51:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-35, IP 192=2E168=2E1=2E35, MAC 38:F9:D3:89:D8:76=2E
08=2E02=2E22 08:50:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:47:32 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:=
00:BF:66:B4:6E=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 08:42:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 08:42:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:42:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:38:52 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E=
168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:33:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:33:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:32:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:32:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:29:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 08:29:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E =5B2 Meldungen s=
eit 08=2E02=2E22 08:29:35=5D
08=2E02=2E22 08:29:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 08:29:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 08:29:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 08:29:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E =5B2 Meldu=
ngen seit 08=2E02=2E22 08:29:01=5D
08=2E02=2E22 08:29:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 08:23:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:23:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:21:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:21:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:13:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:13:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:11:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:11:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:08:23 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 08:08:23 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 08:03:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:03:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 08:01:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 08:01:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:59:05 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:59:05 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:58:35 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:58:35 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:57:03 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:56:59 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:54:50 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:53:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:53:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:51:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:51:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:50:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:50:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 07:49:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:48:40 WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=C3=A4t antwortet nicht=
, ca356604-a7fc-4a3e-8d41-7c3edfbc3bb2, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:1=
8:84:AA:B2=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 07:48:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:48:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:48:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:48:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:48:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:48:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:48:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:48:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:47:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:47:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-25, IP 192=2E168=2E1=2E25, MAC EA:35:40:A6:7E:ED=2E
08=2E02=2E22 07:47:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 07:46:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 07:43:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:43:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:42:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:42:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:41:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:41:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:A=
D:FA=2E
08=2E02=2E22 07:39:48 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), kobo, IP 192=2E168=2E1=2E54=
, MAC 70:25:59:32:BD:37=2E
08=2E02=2E22 07:39:40 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, kobo, IP 192=2E168=2E1=2E=
54, MAC 70:25:59:32:BD:37=2E
08=2E02=2E22 07:33:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:33:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:31:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:31:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:29:22 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 07:29:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-161, IP 192=2E168=2E1=2E161, MAC AE:83:4F:8E:2C:61=2E
08=2E02=2E22 07:25:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:24:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:23:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:23:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:21:52 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:21:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:21:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:21:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 433 Mbit/s, PC-=
192-168-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:21:08 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-64, IP 192=2E168=2E1=2E64, MAC FA:44:18:84:AA:B2=2E
08=2E02=2E22 07:21:06 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:21:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 07:20:19 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:20:16 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:19:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:18:42 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:18:26 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 07:18:26 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 07:18:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:17:54 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), C407242, IP 192=2E168=2E1=2E5=
5, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:17:48 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, C407242, IP 192=2E168=2E1=
=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:17:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:17:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:17:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:17:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:17:34 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:17:20 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:17:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 07:16:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:16:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 07:16:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 07:16:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 07:16:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 07:16:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 07:15:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:15:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E =5B2 Meldungen s=
eit 08=2E02=2E22 07:15:11=5D
08=2E02=2E22 07:15:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:13:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 07:11:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:11:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:01:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:01:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 07:00:10 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 06:51:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:51:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:50:24 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:49:22 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:49:03 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:48:54 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:48:38 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:48:34 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:48:18 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:47:52 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:47:33 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:47:20 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:46:54 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:46:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:46:08 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:45:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:45:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:43:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:42:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:42:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:41:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:41:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:38:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:38:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:38:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:38:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:38:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:37:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:37:44 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), PC-192=
-168-1-55, IP 192=2E168=2E1=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:34:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:34:03 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:34:02 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:33:59 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:33:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-116, IP 192=2E168=2E1=2E116, MAC 24:E8:53:56:CA:22=2E
08=2E02=2E22 06:33:27 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:33:03 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:32:43 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:32:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:30:58 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), iPhone1nAndreas, IP 192=2E168=2E=
1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:30:54 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=
=C3=A4t antwortet nicht, PC-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:=
A4:0E:03:79:D4=2E (=230104)=2E
08=2E02=2E22 06:30:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:30:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:30:04 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:30:03 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:29:42 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
20-79-18-F9-1E-60, IP —, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:29:38 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:29:35 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:28:41 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:28:25 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:28:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:26:03 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:25:33 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:24:05 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:23:23 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:23:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:22:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:22:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:22:27 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), VacuumRobot, IP 192=2E168=2E1=
=2E48, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:22:19 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:21:33 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:20:04 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:19:42 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:19:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:19:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:19:09 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:18:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:18:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:16:50 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:16:50 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E=
168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:15:48 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:15:20 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:13:50 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-145, IP 192=2E168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:13:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:13:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-131, IP 192=2E168=
=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:12:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:12:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:10:44 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:10:17 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:09:36 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:09:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:09:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:09:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:09:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:09:09 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde verbunden=2E
08=2E02=2E22 06:08:58 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (5 GHz), C407242, IP 192=2E168=2E1=2E5=
5, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:08:35 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, C407242, IP 192=2E168=2E1=
=2E55, MAC 20:79:18:F9:1E:60=2E
08=2E02=2E22 06:08:18 Der Powerline-Adapter Terrasse (BC:F2:AF:D3:79:1D) wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 06:08:10 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:08:06 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, iPhone1nAndreas, IP 192=2E=
168=2E1=2E145, MAC DC:B5:4F:28:EC:31=2E
08=2E02=2E22 06:03:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 06:03:35 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:24 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:03:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-136, IP 192=2E168=2E1=2E136, MAC 64:DA:A0:05:9F:D8=2E
08=2E02=2E22 06:03:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 144 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 06:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 06:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 144 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-120, IP 192=2E168=2E1=2E120, MAC CC:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 06:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 06:03:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-BA-9B-CB-B9-B9-88, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:88=2E
08=2E02=2E22 06:03:16 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:03:14 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:03:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 216 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-113, IP 192=2E168=2E1=2E113, MAC 74:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 06:03:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-153, IP 192=2E168=2E1=2E153, MAC 64:DA:A0:09:84:70=2E
08=2E02=2E22 06:03:12 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, VacuumRobot, IP 192=2E168=
=2E1=2E48, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:03:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-153, IP 192=2E168=2E1=2E153, MAC 64:DA:A0:09:84:70=2E
08=2E02=2E22 06:03:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 216 Mbit/s, P=
C-EE-CE-1E-13-0B-7F, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 11 (Freque=
nz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-107, IP 192=2E168=2E1=2E107, MAC D4:A6:51:1D:8C:50=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-173, IP 192=2E168=2E1=2E173, MAC 64:DA:A0:05:FB:09=2E
08=2E02=2E22 06:03:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 11 (Freque=
nz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 06:03:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater an der Basis angemeldet, 288 Mbit/s, PC-19=
2-168-1-1, IP 192=2E168=2E1=2E1, MAC E0:28:6D:6B:EC:D0=2E
08=2E02=2E22 06:03:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-BA-9=
B-CB-B9-B9-88, IP —, MAC BA:9B:CB:B9:B9:88=2E
08=2E02=2E22 06:03:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-136, IP 192=2E168=2E1=2E136, MAC 64:DA:A0:05:9F:D8=2E
08=2E02=2E22 06:03:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 11 (Freque=
nz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 06:03:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 288 Mbit/s, fritz=2Erepeater, IP 192=
=2E168=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 06:03:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-131, IP 192=
=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:03:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:03:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 96 Mbit/s, PC-192-168-1-152, IP 192=
=2E168=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 06:03:00 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, Roomba-31B5C41080517760, =
IP 192=2E168=2E1=2E170, MAC C0:E4:34:8C:FA:DE=2E
08=2E02=2E22 06:02:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), fritz=2Erepeater, IP 192=2E168=
=2E1=2E113, MAC 96:42:7F:BA:9A:A4=2E
08=2E02=2E22 06:02:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-152, IP 192=2E168=
=2E1=2E152, MAC 84:25:3F:47:74:B7=2E
08=2E02=2E22 06:02:59 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), Roomba-31B5C41080517760, IP 19=
2=2E168=2E1=2E170, MAC C0:E4:34:8C:FA:DE=2E
08=2E02=2E22 06:02:59 WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 11 (Frequenz 2=2E462 =
GHz)) wurden ge=C3=A4ndert, aktiv auf Kanal 6 (Frequenz 2=2E437 GHz)=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-50-F=
1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-131, IP 192=2E168=2E1=2E131, MAC 12:FC:42:6A:CF:7A=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-198, IP 192=2E168=2E1=2E198, MAC F8:36:9B:4D:69:25=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-147, IP 192=2E168=2E1=2E147, MAC 00:24:E4:5B:3B:E2=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-153, IP 192=2E168=2E1=2E153, MAC 64:DA:A0:09:84:70=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-EE-C=
E-1E-13-0B-7F, IP —, MAC EE:CE:1E:13:0B:7F=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-105, IP 192=2E168=2E1=2E105, MAC 68:A4:0E:03:79:D4=2E
08=2E02=2E22 06:02:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D Repeater von der Basis abgemeldet: Kanal 11 (Freque=
nz 2=2E462 GHz)=2E
08=2E02=2E22 06:02:46 WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimie=
rung der genutzten WLAN Kan=C3=A4le l=C3=A4uft, WLAN-Ger=C3=A4te werden da=
her unter Umst=C3=A4nden neu angemeldet=2E
08=2E02=2E22 06:02:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:02:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 06:00:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:00:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:00:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 06:00:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 05:52:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:52:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:48:40 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 05:42:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:42:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:39:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-163, IP 192=2E168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 05:38:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (5 GHz), PC-192-16=
8-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-163, IP 192=2E168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 05:36:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-163, IP 192=2E168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 05:36:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-163, IP 192=2E168=2E1=2E163, MAC 66:A5:BD:36:D3:52=2E
08=2E02=2E22 05:36:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, PC-=
192-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:36:06 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-135, IP 192=2E168=2E1=2E135, MAC 2A:DF:0B:74:8F:8D=2E
08=2E02=2E22 05:32:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:32:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:28:36 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 05:22:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:22:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:12:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:11:57 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:01:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 05:01:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:51:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:51:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:41:45 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:41:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:37:58 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-=
168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 04:31:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:31:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:21:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:21:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:11:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:11:29 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:01:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:01:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 04:00:12 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-52, IP 192=2E168=2E1=2E52, MAC CC:B0:DA:83:F4:39=2E
08=2E02=2E22 03:54:40 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 866 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:54:39 WLAN-Ger=C3=A4t wurde umgemeldet (Band-Steering): Automatischer WLAN-Bandw=
echsel zur verbesserten Daten=C3=BCbertragung, amazon-7abd771ac, IP 192=2E=
168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:54:26 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler=2E MAC-=
Adresse: 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:54:00 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=
=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:51:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:51:19 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:41:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:41:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:31:11 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:31:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:21:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:21:03 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:11:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:10:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:09:04 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, amazon-7abd771ac, IP 192=
=2E168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:09:04 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Authentifizierungsfehler=2E MAC-=
Adresse: 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:09:04 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), amazon-7abd771ac, IP 192=2E168=
=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:07:24 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich neu angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, amazon-7abd=
771ac, IP 192=2E168=2E1=2E192, MAC 14:0A:C5:02:C2:B7=2E
08=2E02=2E22 03:00:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 03:00:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:59:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt=2E IP-Adresse: 217=2E247=
=2E8=2E186, DNS-Server: 217=2E237=2E151=2E51 und 217=2E237=2E149=2E205, Ga=
teway: 62=2E155=2E240=2E110, Breitband-PoP: ZOSJ01
08=2E02=2E22 02:59:04 Internetverbindung wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 02:59:04 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch=
den Anbieter zuvorzukommen=2E
08=2E02=2E22 02:50:49 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:50:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:40:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:40:41 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:38:00 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, P=
C-192-168-1-123, IP 192=2E168=2E1=2E123, MAC 3C:7A:AA:D3:B5:35=2E
08=2E02=2E22 02:30:39 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:30:37 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:20:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:20:31 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:10:27 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:10:25 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:01:26 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt=2E IP-Adresse: 217=2E247=
=2E21=2E88, DNS-Server: 217=2E237=2E151=2E51 und 217=2E237=2E149=2E205, Ga=
teway: 62=2E155=2E240=2E110, Breitband-PoP: ZOSJ01
08=2E02=2E22 02:01:20 Internetverbindung wurde getrennt=2E
08=2E02=2E22 02:01:20 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch=
den Anbieter zuvorzukommen=2E
08=2E02=2E22 02:00:23 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 02:00:21 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:52:01 WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), kobo, IP 192=2E168=2E1=2E54=
, MAC 70:25:59:32:BD:37=2E
08=2E02=2E22 01:51:56 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, kobo, IP 192=2E168=2E1=2E=
54, MAC 70:25:59:32:BD:37=2E
08=2E02=2E22 01:50:17 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:50:15 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:42:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), VacuumRobot, IP 192=2E168=2E1=
=2E48, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 01:41:18 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-50-F1-4A-D5-A4-79, IP —, MAC 50:F1:4A:D5:A4:79=2E
08=2E02=2E22 01:40:13 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:40:09 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:33:46 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC=
-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:32:03 WLAN-Ger=C3=A4t wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Ger=C3=A4t antwortet nicht=
, PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E (=230=
104)=2E
08=2E02=2E22 01:32:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:30:07 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:30:05 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:28:33 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (5 GHz), 1300 Mbit/s, PC=
-192-168-1-36, IP 192=2E168=2E1=2E36, MAC DC:A9:04:97:75:42=2E
08=2E02=2E22 01:22:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:22:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:20:01 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:19:59 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:12:03 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:12:01 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:09:55 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:09:53 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 01:02:02 WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, PC-192-168-1-160, IP 192=
=2E168=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 01:02:02 WLAN-Ger=C3=A4t wurde abgemeldet (2,4 GHz), PC-192-168-1-160, IP 192=2E168=
=2E1=2E160, MAC AA:00:BF:66:B4:6E=2E
08=2E02=2E22 00:59:51 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t hat sich abgemeldet (2,4 GHz), PC-1=
92-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
08=2E02=2E22 00:59:47 =5Bfritz=2Erepeater=5D WLAN-Ger=C3=A4t angemeldet (2,4 GHz), 65 Mbit/s, PC=
-192-168-1-22, IP 192=2E168=2E1=2E22, MAC 70:EE:50:06:AD:FA=2E
Einstellungs=C3=BCbersicht vom 08=2E02=2E2022 23:59:59 Uhr
Produktname: FRITZ=21Box 7590
FRITZ=21OS:

07=2E29

WLAN:

aktiv, WPA2

WLAN-Gastzugang:

nicht aktiv (privater WLAN-Gastzugang)

WLAN-Zeitschaltung: nicht aktiv
Rufumleitung: nicht aktiv
Anrufe sperren: aktiv
Klingelsperre: nicht aktiv
Internetzugriff auf die FRITZ=21Box =C3=BCber HTTPS:

https://0pjf8euux3um=
o764=2Emyfritz=2Enet

https://217=2E247=2E8=2E186

Portfreigabe: aktiv
Energieverbrauch: 28 %
Letzter Neustart: 06=2E02=2E2022 08:10 Uhr

Sollten Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten wollen, so deaktivieren Sie=
den Versand der Information in den Einstellungen des Push Services bei Ih=
rer FRITZ=21Box=2E
Welche Push Services aktiv sind, sehen Sie in der Benutzeroberfl=C3=A4che =
der FRITZ=21Box im Men=C3=BCpunkt „System > Push Service“=2E

Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ=21Box auto=
matisch verfasst=2E

–==AVM_Fritz_Box==multipart/related==1==
Content-Type: image/png
Content-Disposition: inline; filename=“dsl_graphic.png“
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA8AAAAJYCAMAAACaSn8zAAAAJ1BMVEUAAAD////29vbg8Oj4
qCjIyMiAgICAgIDIyMgAyACWyPpklvpAjIyr/MJJAAAADXRSTlP/AP//////QED/////X/iC
CwAAIABJREFUeJztnYma4riyBqGqoefM5f2f9w6Ld9nIkjKlVEZ+M01hlvAvK7AswFyuwvVX
u/6pU+o5a6Z1FbZu2m9+XRC4g61M2G7TIrCHrUzYbtMisIetTNhu0yKwh61M2G7TIrCHrUzY
btMisIetTNhu0yKwh61M2G7TIrCHrUzYbtMisIetTNhu0yKwh61M2G7Tti7w/VmB67HL93J/
qdfTBK7HLk/eyoXDxqS931drrxV2tfIqm1YgbFTa8v3YhsCfMJvrsct3c3/bzMM/y+uxyxO3
8qpPFwgb16fD4aXDrtZcZ9MKbNmYtAL92IbAU6pAQ6wD7i0P5Y7d1oHNHuzwXzdzRM736+4q
T17YHIGFwwYD6Wzasls2R+CMsHYE3uvTcl36cDPLbeXxpbdc2FyBZcNur6ts2uUIOjtsrsB5
m7Z9gVeHCH+HTi7Ypf95H/osNuVnNCW9lVcC54aNPyzUDvs+yiubNiLseuULhE05Bi63aZsX
eD3R8Xf7cpaS+9yGnl6nJbfyfdWnC4TNG1UKd+llAK1Nu1z5AmHz9sC5m7Z1gXdmOhS6dLBP
i27l9foXCJslsGzY3T4tvGl3BE4PmyVw9qZtXOBZ8MWLVsTy49wRG3k2sArMSe4tz9jKY5py
YU9OzGqGrbRppzUvFfakwIU3bfMCj6PK4d/7+4VruXy4vh6F7ub+upWHw8Jho97fL9PjDZ8t
+76+eXcxaSt/cpQMG/lyVSXstPLKm3bxR37Yk8fAhTdt4wILVNRWLl/qOWumdRWWT2LVyO1r
KxO227QI7GErE7bbtAjsYSsTttu0COxhKxO227QI7GErE7bbtAjsYSsTttu0COxhKxO227QI
7GErE7bbtAjsYSsTttu0COxhKxO227QI7GErE7bbtNUFviSt/C03d1rdqmzljLA5aeuErbRp
M8LW3bT1Bf5JqVvSo16VBqyJzaBWwtLGath0ge/39z/31x/Toufl7F4InI2117loYzVsjsAf
eTcCTwvmfyJwBSoCy1MNC3xfCbyx9ru/iQJn51YvV1hXYetiiwg87nnv4/KZv9N1BHaCdRXW
rsDX+/WzB16OncdD4fv4777BDKElqQyh5al2h9Cff6Zh9J7H4455uhz33wgsSUVgeWqvAi+m
sgZ5r+tLBBalIrA8tUuBX+Pr1f3WY2sElqcisDzVusDTW8Gr2azpjstJreWemkmsDrGuwlqd
xDpb963mVwTuE+sqrBeBr6s98OfK5aZc6kCHWFdh62LrC5z06sPxWdNY2lgNqyXwZvYZgTWo
CCxP9SHw+n1gBFahuhH432XJUlcI/TaeBVUTeBeQnj6tPM50tEr9N1DTDacfGhJ49Zx7jh8/
9JgYSnsY7Hi1Q9n3H4HAYOtRj7vzqb5fsS4Caxeb2KrApoZ3udh+h9CFO/xF4Il3YbKIiBWo
8DYSAmtTGxc4VJGKHGNX9ws9Yvl0t8OH7hJ31/Mw2FS3vbtEp0Xg9rG+BA5hjwUqgc1p48i1
O4WNeE4EtoJFYHmsvTa2LXB2bvVyhXUV1tFHKRHYCdZVWAROKIZ3TWNpYzUsArePtde5aGM1
rJrA649SDpcILElFYHmqD4E5pU4VKgLLU30IPFhcSODs3OrlCusqrKNJLAR2gnUV1ovA4884
3Mez3jGElqYyhJaneh9C1zkTiXq5wroK6+uUOkxiqVLZA8tTfeyBmYWuQm1c4P9RmWX1feCM
8jjT0Sq1dve3X1Y/iZVRrkxqXOD/ozLLqsAMoZvGIrBWIbABLAJTe4XABrD9Clz7CNJ+IbAB
LAJTe2VV4IxyNZvU+CQW2GwsAoPtheoSa1RghtBNY2ljNSwCt4+117loYzUsArePtde5aGM1
LAK3j7XXuWhjNaxRgbNzq5crrKuwTiaxZr8LfJ9fR+AOsa7C+hB4/Prg53e9+TqhCpUhtDzV
0RB6+B7w3GoElqQisDzVj8CzHfB4HYFFqQgsT3Uj8PQ9/tkoGoFFqQgsT/Ui8DB3tfiHk9p1
iXUV1slJ7daTV8NYmlnoDrGuwvqaheakdqpUhtDyVB9D6Ptw8Du/QGBpKgLLU30IvA/QDk7n
ksfSxmpYBG4fa69z0cZqWKMCZ+dWL1dYV2F9TGIhsCesq7AInFAM75rG0sZqWARuH2uvc9HG
algEbh9rr3PRxmpYBG4fa69z0cZqWKMCZ+dWL1dYV2GZxKqRW71cYV2FReCEYnjXNJY2VsMi
cPtYe52LNlbDInD7WHudizZWw6oJPJyJg28jaVIRWJ7qQ+Dg94FfgIwIGbnVyxXWVVhHk1iD
tQjcOdZVWD8Cz/zNFZjhXdNY2lgNqyjw3N/p7JQILElFYHmqF4EX/k5/clbKDrGuwvo6K+Xm
zO7sgSWp7IHlqT72wIXPSpmdW71cYV2F9TGJNbzvuz47JQL3iHUV1ofA+4CklWd41zSWNlbD
InD7WHudizZWwyJw+1h7nYs2VsMicPtYe52LNlbDGhU4O7d6ucK6CsskVo3c6uUK6yosAicU
w7umsbSxGhaB28fa61y0sRoWgdvH2utctLEaFoHbx9rrXLSxGtaowNm51csV1lVYJrFq5FYv
V1hXYRE4oRjeNY2ljdWwCNw+1l7noo3VsAjcPtZe56KN1bCKAr/PxcF5oTWpCCxP9SLwfTwJ
B2fk6B3rKqyTSaz7UuDPMgTuEusqrBOB5+5+BOa0suJUhtDyVC9D6OUx8HgdgSWpCCxP9SXw
ZjfMeaE7xLoK6+S80LsCa79ysXeQx9LGalijAmfnVi9XWFdhnUxirc8HjcAdY12FdSLwLiBp
5RneNY2ljdWwCNw+1l7noo3VsAjcPtZe56KN1bAI3D7WXueijdWwRgXOzq1errCuwjKJVSO3
ernCugqLwAnF8K5pLG2shkXg9rH2OhdtrIZF4Pax9joXbayGReD2sfY6F22shjUqcHZu9XKF
dRWWSawaudXLFdZVWAROKIZ3TWNpYzUsArePtde5aGM1LAK3j7XXuWhjNSwCt4+117loYzWs
UYGzc6uXK6yrsG4msT4n0lmdmQOBO8S6CutF4PvmnO4ZJ3ZneNc0ljZWw6oJfEfgClQElqc6
ETjwqyoILE5FYHmqN4GHQ+DrHYHFqQgsT/Ul8PDXtAeuc0J79XKFdRXW1y8zbAXOeA3KeOFS
L1dYV2G9zEIvf5SBY2AVKkNoeaqTIfT6/d+894HpXE1jaWM1rJrAuwDt4HQueSxtrIZF4Pax
9joXbayGNSpwdm71coV1FdbNJBYCu8G6CovACcXwrmksbayGReD2sfY6F22shkXg9rH2Ohdt
rIYtLfDw9i4Cl8Pa61y0sRq2sMB3JYGzc6uXK6yrsF1NYp2TF4E7xboK25XA17M7YIbQolSG
0PLUzobQ5+6PwLJUBJandiYwk1jFsfY6F22shkXg9rH2OhdtrIYtLPD5YhKrQ6yrsH1NYj2L
t5G8Y12F7UtghtDlsfaGd7SxGrawwKf9RWBRKgLLU/sS+Dl+Zg9cFmuvc9HGalgEbh9rr3PR
xmrY8gLzWWiwrsL2NYl18GGsxa+q8OuEPWNdhe1N4L0a9sz3xfmhGUKLUhlCy1O7GkK/f/No
x9/7/PKKwApUBJandiXwffjRhbDbi8srJ3YXpyKwPLUvgQ9modcCvy8RWJKKwPJUrwJ/Lvh1
wg6xrsJ29euE8QIP15iF7hDrKmxXs9BHXydcCMwstAqVIbQ8tash9P7nOBa/Tnj/XCCwMBWB
5al9CXy6EFiSisDy1L4EPn1SLASWpCKwPLUrgc9+mZBJrC6xrsL2NYl1Ul8E7hLrKmxfAt/P
WswQWpLKEFqe2tUQmlPqCGDtdS7aWA1bWGBOKyuAtde5aGM1bGmBx38QuBjWXueijdWwhQU+
X0xidYh1FbarSaxnaZyVMju3ernCugrblcDjx5yFBWZ41zSWNlbDCgjMMXBhrL3ORRurYUsK
fL/fmYUWwNrrXLSxGrakwNcEfxFYlIrA8tSOBOajlGArUl1iERhsL1SX2MICny+G0JJUhtDy
1K6G0Kd/GgmBRakILE/tSuD3yXIQuCjWXueijdWwpQX+nJgSgQti7XUu2lgNW1zg3d9WKSpw
dm71coV1FbarSSyt3wfOzq1errCuwvYl8MFvI5UUmOFd01jaWA1bWGBmoQWw9joXbayGLS3w
6UJgSSoCy1P7EpgvM5TH2utctLEatrDAX7/NMHzfIfOnVbJzq5crrKuwfU1ifb3D5yv/o+UI
3CHWVVhfAg8WZwrM8K5pLG2shi0scNQx8PtHChFYgYrA8tSuBI75Rv9nFP25IwJLUhFYntqX
wBF3uS/+vNyUSx3oEOsqbF1sYYEjai1wxmtQxguXernCugrb1yRW5Ah6nI1G4B6xrsL2J/Cx
wZ+bOQbWoHIMLE/t6hh4ZmhkIbAkFYHlqZ0JzGlli2PtdS7aWA1bXGD2wMWx9joXbayGLSyw
1i8zZOdWL1dYV2H7m8Q69QgE7hDrKmxXAp8vhtCSVIbQ8tSuhtBXfhupPNZe56KN1bCFBebX
CQWw9joXbayGLS3w+A8CF8Pa61y0sRrWqMDZudXLFdZV2K4msRAYbDWqS2xpgTkGLo+1N7yj
jdWwhQVmFloAa69z0cZq2NICny4ElqQisDy1J4HPfxALgUWpCCxP7Ujg+/lDYCaxesS6CtvP
JNb4VX0Edo51FbYjgVeXggIzvGsaSxurYYsKfE8YQyOwJBWB5akIrBucziWPpY3VsEUFXl0i
cBmsvc5FG6thSwqcVExidYh1FbafSSwEBluT6hJrVGCGd01jaWM1LAK3j7XXuWhjNSwCt4+1
17loYzUsArePtde5aGM1rFGBs3Orlyusq7BMYtXIrV6usK7CInBCMbxrGksbq2ERuH2svc5F
G6thEbh9rL3ORRurYRG4fay9zkUbq2GNCpydW71cYV2FZRKrRm71coV1FRaBE4rhXdNY2lgN
i8DtY+11LtpYDYvA7WPtdS7aWA2rLvDnnDvjyXcQWJKKwPJUXwK/Tpj13z/DJZNYPWJdhXU4
iTWc9g6BO8W6CutX4NcFQ2hJKkNoeaqvIfTs9wvfFwgsSUVgeao3ga/TgfALcFMudaBDrKuw
dbH1BdZ+5WLvII+ljdWw2gJP7mYJnJ1bvVxhXYV1Nok1/vYKAveLdRXWmcAbQNLKM7xrGksb
q2ERuH2svc5FG6thEbh9rL3ORRurYRG4fay9zkUbq2GNCpydW71cYV2FZRKrRm71coV1FRaB
E4rhXdNY2lgNi8DtY+11LtpYDYvA7WPtdS7aWA2LwO1j7XUu2lgNa1Tg7Nzq5QrrKiyTWDVy
q5crrKuwCJxQDO+axtLGalgEbh9rr3PRxmpYBG4fa69z0cZqWARuH2uvc9HGalijAmfnVi9X
WFdhmcSqkVu9XGFdhUXghGJ41zSWNlbDInD7WHudizZWwyJw+1h7nYs2VsMicPtYe52LNlbD
GhU4O7d6ucK6CsskVo3c6uUK6yosAicUw7umsbSxGhaB28fa61y0sRoWgdvH2utctLEaFoHb
x9rrXLTxTj0ej8JYowJn51YvV1hXYXMEzsciMNheqAawCPwphndNY2njndodQieYjcBWsAgs
j0VgBBbDIrA89vZUKHF8e07gBQOBz5fFzmUNa66NH58Sxm4YbgXOqPZnOuxjzYWtJfD8hjQs
AoPthYrAdgT2NLxjCC2P/c+f39+KQ2gEPps7rRBYnNq/wHPIbbY8DYvA7WMRWByLwAgsh0Vg
cayOwNsD7TIC//ljTuCMMjfBYhBrLuwgcJLBGQIvbkjCvvxFYLAdUC0IHISkTYEPAv95C/y2
eKNyowJ7Gt4xhJbHvgROHUNnCHwblufsga+TwNt9MQLXxyKwOFZP4N+wwAnswDFwYCyNwPWx
CCyO7UPg0LEwAtfHIrAUdrRGReDHjsCPQgIH57IaFTijzE2wGMRaCVtJ4Edgeb7Az3/NHANn
lJXOZRlrJexgzUNL4N8dgVPY81no/8RlEqtZLENoKexW4BSDzwm8UPX2ExxZn8B+9QuBq2MR
WAo7E/h3I3C0Ugh8vhx0riJUBD6slcC/tQRO2vv/mQqBm8YisBD2cSRwvFGR2EdgPx8pcPC2
F/bI3ZYFzigrEyyWsUbC1hd4BkfgyDLSuUxjjYQ9EvjEhxvjBf7dDtRjBd7eaFrg/od3ZagM
oY9qlHRP4LBS6+UZAk9DaASOLSOdqwwVgY/qQODHvsCb5ToCb25FYCtYBJbBPkICP2Y3BZXa
Lkfg89V95ypEReCD+iJwWKmA2XHYx47Aj+8Ch19NTAucUUYmWExjz1BPv/9ZBvsTEvh3ur7z
2YrQrjlD4B8EPl2uTELgY/I3gder9gjtmqMF/t0ReLn3Dz+0M4G7H94VohoYQq877gls4sHo
nLwrcFipoNkJAg8Pv50ReHUzAlvBOhJ4b+bo+yPPYn9mAm9Gt3uj2kfQ7DICH4yhEXiTO7EQ
uDx16pmh48svD8wReKLFCvwIH6+eFfh3LvDeofHmoeG0CGwA27XAM2cHgTf9ONi1A3fNEPg2
l2jm6fozU6HhrrTAwXG7cYEzytVsUvuTWIsD0bDAwb1y6K6nBf5Y8VjNL+0IvHAtU+DHdvHU
DIGoAcERGGwD1M1ANrTbC+6UtzcUEXh+fU/g5Q0KAofGA6YFZgjdNDZF4IPd3o7A4S59hvyx
ZjGEfuyNamf+Zgo8PfyGwKcLgeWx5wQeLXr109uio+6Mqqc3ehKxP2GBf/cFfqwEnm6Jws4f
nSZwcPIbgQ1gexZ43JOOHXwh8CO4p/0pIfDjSODwWHdhYBmBN8Py3awIPM+dWAhcmhoQeP2V
gt0zsaoKvBBwSY4VePHo98NXAj+C74TPBwTrkbtVgTPK1WxS85NYo4iB8em09EDg82/Irsmb
+aXl1ZG3FngkZwi8ndraCjyREXjMrV+usEkCL/v3Yq+8t1PSEnjj72mB93bg88VfBQ6M3K0K
zBC6aexZgX9nnfQ2F3jd31cPS/pI1OIpAkPojVMBfxfkDIFva9gjKHDoZQOBzWA7Fng2Rh46
6W22Cw523NnDMgR+TPv+Y4Efy/nndIFDjz4p8HbHj8AGsE4FXvb3cp9pXDzF8FJxIHDQ33yB
x7F5QOB1WASeFQLLY88IvDbjtl6w0mXxsCyB54reZqTA4XhwjQayosCb1w2rAmeUq9mk1iex
gm6cEDjlI1HLp1gLGtj3B9fxnMCbJ5kEXi57PNbf3d+u3hyLwGBrUk8IHP5Qo4rAe6sUj40V
+OFFYIbQTWNjqSE79obQsgIvhtArcNDf2SrFCRx89J7Asw9V7gy+EdgOFoG3XysIml1I4BU3
7G8Rgbd71/kHzxA4WAgsjz0h8EaM7wI/FAU+qBH9HRt4oToQeP7xkW0bLbEIbACLwPsCn/9Q
8uo5agu8fsZJ4PeadSpwRrmaTWp8EivBlvWjCgk8f77IVfo9JXAwUITAW/cRuEq5wkZSQ4fA
+7KUFngmTbSzwXVKFnhNHq4Pcu8KPGGtCswQumlsjsDhIfRM1O2B40ns50nmIu1RD0tL4CMs
AhvA9izwVgsVgWfPkS7w7yNS4PA+fl/g8SMd4behP5ER2AoWgX9XAodvqCHwaNIRaW+QfiTw
A4F3CoHlsTICT9+tX91wErsk6wi88wy39fPN1mn8ssUO17TAGeVqNqn5SayzsgTHnSex23eS
0yaxBvYR9mgHHHq62To9lstWbfFAYLC1qafMecxqK9EZbFGBB5MOSMUFft9uWmCG0E1jBYbQ
M4G3y89ht1+x3ace12MyaRf0OPg89d4Q+ughE/gJQGAD2F4FDvfSbwKHlp/Cbj/KlSzwsFIn
I8aF/Q7+QWATWAQeu+zODTHYmWflBB4UPpUwMux37g8Cm8B2LHCJPj0J9HU6OATOFPjI4O9H
vwdhI7g/dgXOKFezSS1PYmVMHq17coTAjz2Bz3z6eX8FgganJ4x5oOlJrIxyZZIHgVffnz2g
hd9Jzl6Ny47AxQLuYJ8MqwIzhG4aGytwqF+eH8x+/DmcThqmwIa/lw/PGUL/Z9JvkPx9AJ2J
fUIQ2AAWgb/Uy5/jCeHHZPDaq0ICr9kx/pYQ+M+rrp/L6ToCN4PtU+C9/p0p8P500t5byQUE
XnzKZL423x5aYg/8Z+d/BG4Fi8Df6qPL3sHouDcUE3hjcJS+5QW+WhE4o1zNJjU8iVVyhmcQ
eG8wPdgUFCt7RS6LlTjjbx72mWwp8EtbBAarQC3awz/CXLYSrVghaimBV6uT95wx2Ge04eD3
+r68XqfrTQvMELppbI7AyV/sCx6MRuwOiwyhE6vwEHrYAyNwU9heBS7Yp9/PNh6M/m5M/vbY
PgS2cwyMwE1j1QX+dOn1gvjj0U4EZha6RWyPAu9LVVLg+LIrcOB9YAMCZ5Sr2aRmJ7FEpnky
TLKIfbZj9U9i7U46UL2XQJcu/5QtYxGYqlkXKr8QmKpVwj2LepX4MTBFUXKFwBRluBCYogwX
AlOU4RIX+K92/VOn1HPWTOsqbN20COxhKxO227QI7GErE7bbtAjsYSsTttu0COxhKxO227QI
7GErE7bbtAjsYSsTttu0jQl8CaxoxrLg3QKbIGNZ9EMLp4hdVjRsdKPkrHHcssKbNqsBMtY4
Z9kL3oTAl8CKFvkreGNgY2T8Ff2AIut+/q+MNc5olDLrfrpRMtY4J3aRdT//1wteXeDLsFIS
/wSXj62f+8+5BxRZ9/P/5K52WqOobtASmzYrtta2DKStL/C4Pn8F/ir8Ms0emD1w6K8i637+
rxe8CYH/BlavyLLg3f7ZVsay6IcWThG7rGjY6EbJWeO4ZYU3bVYDZKxxzrIXvDGBFSqwBTRK
PWfNtK7CMgs9q+0rzfO8IetF78Vflj2vbR/8XLLdBNtFgftd3ou/Lfrv6vbBgRSRaePCnkmb
GjY6bXrYSps2J2xs2uSwX9K2JXCgKS6bxrhctksvm7u9FgQe/De4SUPbfbOhNksvgXs9/wst
Dnbg72njwp5Jmxo2Pm1y2EqbNitsbNrUsN/SNiXwJXjoEGqLv6GNut15RXbp4EFR4G7Tv7Nt
Gth5xW3luLSxYWPTpoeNTpsettKmzQkbnTY9rCGBA6OR7aq/r4dep1avZsGXveA+KdiBg5t5
u5VjloW3clTayLDRadPDRqdND1tp0+aEjU2bHvY4bVMCbzPuBg+3z2V7r5hxVmjoFe7T37fy
ZaeLBPdAEWnjwp5Jmxo2Om162EqbNidsbNrksF/SNi/wzuFE+OB/8bCsmY7wqHL96Mvmjpe8
SazgEPp72FNpU8NGp00PW2nT5oQ9MWWXFPZb2sYEVqjtBlUp9Zw107oKy9tINXL72sqE7TYt
AnvYyoTtNi0Ce9jKhO02LQJ72MqE7TYtAnvYyoTtNi0Ce9jKhO02LQJ72MqE7TZtdYEpipIr
BKYow4XAFGW4EJiiDJe0wA/Kawn3LOpVCEwJ1YXKrz8ITNWq32Ddwotj6pL+0AxqNezPf1Vd
4OtrNU7XLelRr0oD1sRmUCthv1P3DU7q0++nC5t08GKRSf0UAquWOtAhNoIaY1V0Bffse7v7
ouRnXbavEceDjAL1evYfBAZbjVquf+8MzY+XlkHPMV8XFkf+2BWYIXTT2ByBT48qP5157ers
+jhgD++Sk6gLeGgnH2Vw+vECAtvB9inwnsFn+/TYl9/YhcAL1qaC1DN7zd3n+7C/G5wi8GCv
6WNgBG4aGy1woHvv9Ok9GSZ9P9jZznYNm1yfKfe+vO1gDhwcn3COHW/5WS8MVjjs4c57zIDA
VrCdCrzTvYN9em9fN9v9/hwKPCi7ujq6cgurE9i7rldohp0fZx9FPAy7k3Rx85TWqsAZ5Wo2
qeFJrJ/VcHfVS3flnXfspZQf7Pvmlb/vxevrG1FCTx8waWbvCrv0N2IQ/UXg5W59TkVgsLWp
Qw9dKxIw6rGcppoeNbdyZtJa13383JMRM395mN1h5dYy7eJOc0aCv6u1W5LnWKsCM4RuGhtL
XQnx6sG3xXHnutduHhXAxgr8s3JlUG/6+zE7ll1ZtHndWAi8ZOzruh1CLx79CNUCi8AGsP0K
HDI4IPDBw0LY0E3Rq7G5FlrP4OvGNHbfvNoc7G2P/F2BVyuNwFawHQs89NDZvPDtMe/zOyKG
FU0W+GcpSUCZHYnm2J2XlX2BQ26HGDtkBLaC7Vrgn7FvrvZxhwIfY0/7+ww7f1DgCQ5eFC7L
+4QeGXB2mXN2h9hVNi1wRrmaTWp7EmtVAYHPmZghcNTafcEeCByY1g4KfGbFERhsa9RRgDyB
D2STqG9pFy9Hi9qMr90IzBC6aWw69dODZ10+BXteYNE2HjQdnR131Kt98KnXKwS2gvUk8Aeb
KXAiNbGiBA6/tXVD4NOFwPLYEgI/+hF4722vYe4syV8ENoP1K/DJyah223jH31HgXcO/Ya0K
nFGuZpOMTWJNpS1wTsV/92r3hgR/ERhsw9RRYF1sUkV/92pvuUOBGUI3jc1vY22BK7bxaXPn
WAQ2gHUqcOg7gWLYygInYxHYANatwGe7tqs2RmAzWHudq0AbI3AU1qrAubn1yxW2APUjsDY2
pSph/0yFwGBboyJwHParX20KzBC6aWyZIfTp2R1XbTwT+GgXjMD1sfY6FwKrYV/+InDTWHud
q0QbJ7w76qqNR4E/B8FvizcqI3B9rL3OhcBq2Ovg7sxiAwJn51YvV9gSVF2Bc6r6JNaobWAs
jcBg61AROAo79zZ0LNyowAyhm8YyhFbDzsQNzmUhcH2svc5VpI3Pf0TYVRtvBH7+a+YYuHbn
UsXa61wIrIZ9z0L/J66tSazanUsVa69zIbAa9qtfbQqcnVu9XGGLUFUFzqnqk1gIDLZBKgLH
YI0KXHt4p4q1N7yjjdWwCNw+1l7noo3VsAjcPtZe56KN1bAI3D7WXueijdWwRgV6oQ7+AAAH
FUlEQVTOzq1errCuwjKJVSO3ernCugqLwAnF8K5pLG2shkXg9rH2OhdtrIZF4Pax9joXbayG
ReD2sfY6F22shi0t8P1Z8gJn51YvV1hXYbuaxLojMFhnYTsT+Nz9GULLUhlCy1P7G0LH3u91
VwSWpCKwPLUrgaP3wK87IrA0FYHlqZ0JfOYYGIGlqQgsT/Ur8OuOTGJ1iHUVtqtJrDP1Fh2B
O8S6CtufwHF74M+O+nJTLnWgQ6yrsHWxpQWOH0IPAie9+nB81jSWNlbDFhb4xCEwAitQEVie
2pfAz/Eze+CyWHudizZWw9YTeABkRMjIrV6usK7CdjWJdY/+KBYCd4x1FbYrga+nPw7NEFqS
yhBantrVEPp8IbAkFYHlqX0JfL+fOwRGYFEqAstTuxL4eQCscQxM52oaSxurYUsLzCw0WGdh
u5rEQmCw1agusUYFZnjXNJY2VsOWFljpnFh0rqaxtLEatrDApz/HgcCiVASWp/Yl8OlCYEkq
AstT+xL49GkpmcTqEOsqbF+TWAgM1lnYvgQ+qS9DaFkqQ2h5aldD6PfZYhG4KNZe56KN1bCF
BY45JcfnlNCc2F2BisDy1K4Ejngf+D6e0/0N0A5O55LH0sZq2NICj/8c+FtA4Ozc6uUK6yps
V5NYMYXA3WNdhe1O4G9zWLNj4GSBGd41jaWN1bCFBV7sXI8EHv/ixO4dYl2F7erE7t+PgTcC
a79ysXeQx9LGatiSAt/v95hvI03HwAgsTUVgeWo/Al9j/B3ukncMnJ1bvVxhXYXtahJL66OU
2bnVyxXWVVgETiiGd01jaWM1bGGBzxcCS1IRWJ7al8BnT4mFwKJUBJandiXw67TQfBupLNZe
56KN1bClBf6cmFJa4Ozc6uUK6ypsZ5NYZ39bBYE7xLoK25vAfKG/NNbe8I42VsOWFpjfRiqP
tde5aGM1bGGBmYUWwNrrXLSxGra0wF/rPn6jn68TylMRWJ7al8DfPwp9/bzZdM35MkN2bvVy
hXUVtq9JrKifVhnugsCdYl2F7Uvga8Qx8NxfhtCiVIbQ8tSuhtAfgb+c1m5+icCSVASWp3Yl
cMRXgpf+ckqdHrGuwvZ1Sp2vAq/8ZQ8sSmUPLE/tag98X1zs+cssdOdYV2G7msT6WsMeOvOn
VbJzq5crrKuw/Qgcd067NSBp5RneNY2ljdWwEgLzWeiyWHudizZWw5YUeBQZgYti7XUu2lgN
i8DtY+11LtpYDWtU4Ozc6uUK6ypsf5NYCOwd6ypsfwKf8ZchtCiVIbQ8tb8h9GHxfWBNKgLL
U30JXOiTWHSuprG0sRpWW+DBYgRWoSKwPBWBdcvjTIcPqkusvsDDr4u+zyGNwD1iXYX1JvB1
tQeu8zVK9XKFdRW2q+8DJwic9OrD8VnTWNpYDastMLPQqlQElqf6Epj3gVWpCCxPdSbwBpAR
ISO3ernCugrrcBILgTvHugqLwAnF8K5pLG2shkXg9rH2OhdtrIZF4Pax9joXbayGVRf4PnwS
K+uslHSuprG0sRpWW2DOC+0B6yqsw0ksfp2wc6yrsH4F5oMc4lSG0PJUX0Po4dtIo8YILElF
YHmqN4Gv04HwC1DnSxzq5QrrKqzPbyNNAmu/crF3kMfSxmpYbYEnd7MEzs6tXq6wrsI6m8Qa
TzyLwP1iXYV1JvAGkLTyDO+axtLGalgEbh9rr3PRxmpYBG4fa69z0cZqWARuH2uvc9HGatga
Ahf4MkN2bvVyhXUV1t0k1nBe6A+gTm71coV1FdabwPcSAjO8axpLG6th1QX+fJUQgVWoCCxP
9SXwIO+d08pqUBsX+H9UZlUQePYb4Py0SqfYWGrt7m+/qnyZYRw+MwvdKTaW+n9UZlV8GwmB
+8UisFZVehvpPn2pgWNgSWrjx8C1u7/94pNYBrD9Clz7CNJ+IbABLAJTe1VvFpohtAa1cYHb
wdpr45pn5LgyidU31lVYqx+lnE7Rfl8sel7O7rUj8HgFgTvEilH/fZYW9hgmho2tfIHvq+8l
LM73HPB1vYAhtDi18SH0vwIl9sSVOF/WIkvg1fcStpJubrrOPojFeaHlqQ4F9lVlBB6NvIcU
nX12cu4154XuFxtLPd1f0x6VWKqwxMr4KOVzBD18qGo5dl5MVC1snQk8LGEPLEltfA8sgX31
awXqxDE6Cz2KOem45/H6uJdfJ+wc6yqs3UmsY4EXU1mLvzmlTu9YV2G7FPg1vl7dbweQtPJG
h3fqVIdDaHWq9SH09FbwajZruuN6EguBtagILE+1KnChQmBJKgLLUxFYNzidSx5LG6thjQqc
nVu9XGFdhbU6iUVRVPOFwBRluBCYogwXAlOU4UJgijJcCExRhguBKcpwITBFGS4EpijDhcAU
ZbgQmKIMFwJTlOFCYIoyXAhMUYYLgSnKcCEwRRmu/wcX2+4SaO+v+QAAAABJRU5ErkJggg==

–==AVM_Fritz_Box==multipart/related==1==–
–==AVM_Fritz_Box==multipart/mixed==0==
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8″
Content-Disposition: attachment; filename=“08.02.2022list.csv“
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

sep=3D;
Typ; Datum; Name; Rufnummer; Nebenstelle; Eigene Rufnummer; Dauer
1;08=2E02=2E2022 19:07;J=C3=BCrgen Kr=C3=BCger;0308175324;FritzFon C6;Priv=
at;00:02:41
1;08=2E02=2E2022 18:06;Karin Schubel;033708915850;FritzFon C6;Privat;00:05=
:55

–==AVM_Fritz_Box==multipart/mixed==0==–

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.